Zpřehledněte a automatizujte proces grantových řízení!

Vyvíjíme aplikaci pro správu grantových řízení, online příjem žádostí a kompletně elektronickou komunikaci s žadateli.

Vyřídí za Vás příjem žádostí, generování smluv, obeslání hodnotících komisí i příjem zpráv o průběhu projektů. Sběr dat ve strukturované podobě eliminuje manuální práci s přílohami a umožňuje reporting v reálném čase.

Podívejte se zatím alespoň na seznam funkcí aplikace...

Aplikace je v současné době povolena k využití pouze vybraným organizacím. Spuštění plné prezentace a volného prodeje je plánováno na první polovinu roku 2024.


Kontaktujte nás