Reference: Kdo používá aplikaci Správa grantů

Nadační fond Českého rozhlasu

Používá naše řešení pro příjem a vyřizování žádostí jak fyzických tak právnických osob, per-rollam hlasování od roku 2018.

Českobratrská církev evangelická

Používá naše řešení pro příjem a vyřizování interních žádostí o financování projektů sborů celé ČR a též správu projektů od roku 2022.

Nadační fond Slavie

Používá naše řešení pro příjem a vyřizování žádostí jak fyzických tak právnických osob, per-rollam hlasování od roku 2023.

Ozvěte se nám a v rámci nabídky Vám opatříme kontakty a seznam referencí zapadajících do Vašeho typu agendy. Určitě se můžete také poptat v koalici Za snadné dárcovství nebo členů Českého centra fundraisingu.


Provozování a technický vývoj aplikace Správa grantů zajišťuje společnost Bit Carvers, s. r. o.

Společnost Bit Carvers, s. r. o. se zaměřuje již od roku 2008 na vývoj specializovaných interních systému zejména pro zákazníky z neziskového a impakt sektoru. Cílem je dodávat řešení, která odpovídají požadavkům zákazníka lépe než existující řešení, která jsou designována primárně pro komerční sektor.