Seznam funkcí aplikace

Na vaší doméně a ve Vaší grafice

Možnosti nastavení přístupu pro tým nadace

Správa uživatelů týmu

Typy uživatelských práv

Správa programů a výzev

Programy

Číselníky

Sběr žádostí kompletně online

Portál pro žadatele

Správa žadatelů

Správa žádostí

Seznam běžně podporovaných stavů žádostí (možno rozšiřovat)

Seznam standardních polí žádosti (možno rozšiřovat)

Seznam interních polí žádosti (možno upravovat)

Hodnotící a schvalovací proces

Hodnocení

Správa dokumentů

Dokumenty a přílohy žádosti

Generování smluv a podepisování online

Sledování průběhu projektů

Obecné formuláře

Vyplácení

Notifikace

Pro správce programů

Pro hodnotitele

Pro žadatele

Per rollam

Reporting